Copyright (C) 2002 HelDoRe
Web design by Nauthiz

 
Project hosted at
SourceForge.Net

English version of this page

Jak używać tego programu

Instalacja programu MGA View

Aktualnie MGA View dostępne jest wyłącznie w formie kodu źródłowego spakowanego archiwum .tar.gz.

Program nie posiada jeszcze funkcji konfiguracji przed kompilacją, więc bezpośrednio po rozpakowaniu źródła kompilujemy je poleceniem:

	make
a następnie instalujemy w systemie poleceniem:
	make install

Instalacja sterownika mga_vid

Do działania programu niezbędny jest sterownik mga_vid, dostępny tutaj. Mga_vid znajduje się bezpośrednio w źródle programu mplayer.

Do kompilacji mga_vid wymagane jest posiadanie skonfigurowanego źródła kernela (wystarczy, że kiedyś kompilowało się samodzielnie jądro ;-)), tak, aby w systemie znajdował się plik /usr/src/linux/include/linux/modversion.h

Po rozpakowaniu źródeł mplayera należy wejść do katalogu "drivers" i wykonać tam make i make install. Jeśli wszystko dobrze poszło, to mamy zainstalowany moduł. :-)))

Następnie należy utworzyć interfejs obsługi karty graficznej Matrox. Korzysta z niego moduł mga_vid.o, aby wysłać dane do pamięci karty. Robimy to poleceniem:

	mknod /dev/mga_vid 178 0
Warto zmienić prawa dostępu do pliku /dev/mga_vid dając wszystkim użytkownikom prawo odczytu i zapisu, tak aby nie tylko root mógł korzystać z programu. :-)))

Do pliku modules.conf dopisujemy:

	alias char-major-178 mga_vid

Działanie programu MGA View

MGA View uruchamiamy bezpośrednio poleceniem:
	mgaview nazwa_pliku
Spowoduje to wyświetlenie wersji programu, formatu pliku (nawet jesli nie będzie miał on rozszerzenia lub będzie ono błędne), wymiarów i rozdzielczości pliku oraz komentarza (o ile taki istnieje).

Jeśli obrazek jest mniejszy niż 100x100 pikseli, program automatycznie powiększa go 3 razy, wypisując odpowiedni komunikat.

Jeśli obrazek jest większy niż 800x600 pikseli, jest skalowany do takiej wielkości, tak aby był cały widoczny na ekranie.

Aby zakończyć wyświetlanie obrazka i działanie programu, należy wcisnąć dowolny klawisz za wyjatkiem wymienionych poniżej klawiszy komend). Klawisz ESC należy wcisnąć dwukrotnie.

Program posiada również kilka funkcji dostępnych za pomocą klawiatury. Część z nich jest jak na razie dostępna tylko w przypadku używania przez program sterownika mga_vid, lecz w przyszłości będą one dostępne również dla framebuffera.

Dostępne klawisze komend:

(gwiazdki oznaczają, że dana komenda dostępna jest jedynie w przypadku używania sterownika mga_vid)
C * - compressed/uncompressed
Wybór stopnia kompresji przed zapisem pliku (patrz S). Domyślnie plik jest skompresowany, o ile nie zostanie to zmienione w ten sposób.
 
F * - fullscreen(scalling)/fullscreen (force to screen size)/normal
Pierwsze naciśnięcie klawisza powoduje proporcjonalne powiększenie obrazu do wysokości lub szerokości ekranu. Drugie naciśnięcie powoduje rozciągnięcie obrazu na cały ekran bez względu na proporcje. Trzecie naciśnięcie powoduje powrót do początkowej wielkości obrazu.
 
G * -grayscale/color
Przełącza między wyświetlaniem obrazu zwykłym i w skali szarości. Obraz wyświetlany w skali szarości będzie również zapisany w ten sposób.
 
R - reload image
Ponowne wczytanie pliku.
 
S * - save to zmg/tga
Zapisuje wyświetlany obrazek w formacie zmg (opis tutaj). Jeśli wyświetlany jest plik w tym formacie, wciśnięcie S powoduje zapis do formatu TGA. Rozszerzenie dodawane jest automatycznie. Domyślnie plik zapisany jest w wersji skompresowanej, jeśli chcemy zapisać go w wersji nieskompresowanej, należy wcześniej wcisnąć C.
 
T * - transparency
Wyświetlanie obraz w tle. Wraz z rozciągnięciem obrazu na cały ekran jest to świetny sposób na urozmaicenie konsoli tekstowej. ;-)
 
Spacja
Przesunięcie o jeden obrazek do przodu (podczas przeglądania wszystkich plików w katalogu).
 
Backspace
Przesunięcie o jeden obrazek do tyłu (podczas przeglądania wszystkich plików w katalogu).

MGA View a domyślny podglad pliku w programie Midnight Commander

Dla ułatwienia możemy ustawić MC tak, aby otwierał pliki graficzne przy pomocy MGA View.

Służy do tego plik example.mc znajdujący się w źródle programu MGA View. Zawartość tego pliku dopisujemy do pliku konfiguracyjnego /etc/mc/mc.ext. Najprościej zrobić to przy pomocy przekierowania:

	cat example.mc >>/etc/mc/mc.ext
Aby zmiany te zostały zastosowane, należy wyłączyć i ponownie włączyć MC.

W przypadku, gdy powyższa procedura nie zadziała, możemy ręcznie skonfigurować MC.

W tym celu otwieramy menu użytkownika (F9) i wybieramy kolejno:

	commands->extension file menu -> user
a w wersji polskojęzycznej:
	Polecenie -> Modyfikuj plik rozszerzeń -> Użytkownik
i w otwartym w ten sposób pliku ~/.mc/bindings dopisujemy następujące linijki:
	shell/.bmp
		View=mga_view %f
Analogicznie dopisuje się obsługę pozostałych formatów (patrz lista obsługiwanych formatów), np.:
	shell/.jpg
		View=mga_view %f

	shell/.gif
		View=mga_view %f

Last update: środa, 16 października 2002   MGA View 2002 by HelDoRe <tehace@konto.pl>
Web design by Nauthiz <nauthiz@wp.pl>